W lesie nadal panuje susza i trudno spodziewać się dynamicznego rozwoju roślin w takich warunkach, to jednak w przeciągu tygodnia nastąpiły pewne zmiany i zielni jest zdecydowanie więcej, szczególnie w grądzie. Tu rośliny zielne muszą zdążyć przed rozwijającymi się liśćmi na grabach, które ograniczą dostęp światła do dna lasu i warunki rozwoju dla nich. Rośliny, które tu występują należą do geofitów, czyli takich, które zgromadziły zapasy w bulwach, kłączach, cebulach, by być gotowymi do kwitnienia, gdy tylko zrobi się nieco cieplej. Dominują tu oczywiście zawilce tworząc często zielono biały dywan, który z czasem zaniknie zupełnie bowiem rośliny skryją się pod ziemią. Liście rozwijają się nie tylko na grabach, ale również na klonach, jarzębinie i brzozie. W przypadku tej ostatnie, z ludowych obserwacji pogody wynika, że lato tego roku będzie suche i cieple. Dziej się tak gdy brzozy zielenią się przed olchą.

las grądowy klon zwyczajny buk zwyczajny

Buki liści jeszcze nie zamierzają rozwijać, ale w dnie lasu pojawiły się młode siewki. Kwitnienie rozpoczęły też kolejne krzewy, to tarnina i trzmielina. A na czeremsze widoczne są już wyraźne kwiatostany i niebawem jej woń spowije las.

śliwa tarnina trzmielina czaeremcha zwyczajna

Pierwiośnie już do lasu dotarło, oczywiście jak zwykle wolniej niż w mieście, ale to efekt niższych temperatur spowodowanych brakiem urbanizacji, i usytuowaniem lasu na wyższych wysokościach od reszty miasta. Na kościelnej górze zakwitły już pierwiosnki i można usłyszeć pierwiosnka z jego charakterystycznym cilp calp, co pozwala mi odróżnić go od piecuszka czy świstunki. Kwitnie również bluszczyk kurdybanek, fiołek leśny.

pierwiosnek wyniosłyknieć błotna skrzek żaby trawnej

Na wstępie wspomniałem o suszy, panującej w lesie i jako dowód niech będzie to zdjęcie knieci błotnej na podmokłej zazwyczaj łące, która jeszcze nie otworzyła swoich kwiatostanów. W wykopanym zaś niewielkim zbiorniku wodnym, widoczny jest skrzek złożony przez żaby trawne. Miejmy nadzieję, że woda utrzyma się w nim do momentu wyklucia kijanek, bo jak zawsze znajduje się on w płytkiej strefie brzegowej.

Co słychać u ptasiego bractwa? Niestety nie zdążyłem porozmawiać z ornitologami, którzy najlepiej wiedzą co w budkach piszczy, ale wyraźnie widać, że coraz więcej ptaków przebywa już w parach.

Kolejne wieści z lasu za tydzień.

PB