Projekt miasto las

Pośród leśnych kniei kryje się niejedna tajemnicza historia, która miała w nich miejsce na przestrzeni wieków. Skrywane są w ich wnętrzu i tak jak w pamięci ludzkiej zacierają się szczegóły, tak i tu przyroda zaciera ślady dawnych wydarzeń. Jedną z takich tajemnic jest miasto, które miało powstać na terenie Lasu Łagiewnickiego.

Koncepcja miast ogrodów (miast, osiedli satelickich oddalonych od centrum) pojawiła się pod koniec XIX wieku i doczekała się w Polsce wielu realizacji. Pierwszy plan budowy osiedla mieszkaniowego na obszarze Lasu Łagiewnickiego, czytaj dalej...

Kaplice i klasztor

Las Łagiewnicki ma w swojej historii wiele niezwykłych wydarzeń. Oto w 1675 roku cieśli Jerzemu objawił się Święty Antoni, dzięki czemu ciężko chory cieśla wyzdrowiał. Temu samemu świętemu przypisywano również cud wskrzeszenia trzyletniego synka ówczesnego właściciela tych terenów, pana Żelewskiego, który w podzięce kazał wybudować drewnianą kaplicę.

Wybudowana w 1676 r. kaplica została usytuowana na wzgórzu zwanym Wygładnicą, a do jej obsługi sprowadzono księdza Konstantego Plichtę, franciszkanina z Piotrkowa, krewniaka państwa Żelewskich. Zgoda, jaką uzyskał pan Żelewski na czytaj dalej...

Deór i pałac


Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o tej wsi pochodzi dopiero z XIV wieku. Wymieniono ją wtedy, jako tzw. osadę służebną, zamieszkałą przez ludność zobowiązaną do posług rzemieślniczych dla grodu Zgierz. Tak opisywano tę miejscowość w XVIII wieku: "Wieś Łagiewniki /.../ leży w gruncie piaszczystym, wkoło otoczona borami, okrążona pagórkami piaszczystymi, między którymi idą źródła, z których się zlewają stawy i czynią widok piękny /.../".

Dobra łagiewnickie dziedziczyli na przestrzeni wieków Łagiewniccy, Bełdowscy, Żeleńscy, Karnkowscy, Zawiszowie, Zarębowie, a od 1896 r. czytaj dalej...


Las i jego mieszkańcy

Las Łagiewnicki położony jest w północno-wschodniej części Wzniesień Łódzkich, które wyróżniają się typowo wyżynnym krajobrazem. Urozmaicona rzeźba geomorfologiczna i geologiczna podłoża, została ukształtowana przez lądolody skandynawskie w plejstocenie. Las Łagiewnicki usytuowany jest na najwyższej części wzniesień, silnie rozczłonkowanych poprzez małe doliny rzeczne o bardzo urozmaiconej rzeźbie, z dużymi nachyleniami stoków.

1237 hektarowy kompleks leśny jest pozostałością puszczańskich lasów, które przed 200 laty pokrywały region łódzki zwartym płaszczem, i należy do czytaj dalej...


Sanatorium i prewentorium

Historia naszego ośrodka jest powiązana z usytuowaniem w Lesie Łagiewnickim sanatorium dla dzieci z chorobami płuc. Decyzja o przeniesieniu sanatorium dla lekko-gruźliczych w Chojnach, do nowo zakupionego majątku Łagiewniki, zostało podjęta w dniu 8 kwietnia 1926 r.

Sanatorium postanowiono umieścić w 3 piętrowym budynku zaopatrzonym we wszystkie urządzenia higieniczne. Czynne miało być w okresie 5 miesięcy letnich od 2 maja do 1 października. Uroczyste otwarcie i sanatorium nastąpiło czytaj dalej...