ZAPRASZAMY: DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

Program ekologiczny:

Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę!

Regulamin zawodów na orientację w Lesie Łagiewnickim w sezonie 2015

Terminy:

¦     7.01. 2017 r     ¦     4.02. 2017 r     ¦     4.03. 2017 r     ¦

¦   8.04. 2017 r    ¦   27.05. 2017 r   ¦   10.06. 2017 r   ¦

¦   2.09. 2017 r    ¦   23.09. 2017 r   ¦   28.10. 2017 r   ¦ 

¦   18.11. 2017 r  ¦   9.12. 2017 r     ¦ 

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
ul. Zawiszy Czarnego 39
91 – 8181 Łódź
tel.: 42 655 – 06 – 00

Miejsce:

Łódź – Las Łagiewnicki 

Baza

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim ul. Wycieczkowa 107,  tel.: 42 659 – 87 – 50

Sekretariat:

czynny w godz. 9.00 – 9.45;

start: od 10.00; 

zamknięcie mety: 12.30

zakończenie: ok. 13.00.

Sprawy techniczne:

PK-punkt kontrolny

Zawody popularne, wszystkie PK wyrysowane na mapie wzorcowej, opisy PK na starcie. 

Start indywidualny lub w patrolach. Decyduje czas potwierdzania wszystkich PK.

Szczegóły w komunikacie technicznym na poszczególnych zawodach.

Kategorie (dla kobiet i mężczyzn) / wskazania:

L – łatwa, ok. 2,5 km/6 PK – uczniowie szkół podstawowych, spacerowe patrole rodzinne ...

S – średnia, ok.3,5 km/8 PK – uczniowie gimnazjum, ambitni spacerowicze ...

T – trudna, ok. 5 km/11 PK – szkoły ponadpodstawowe, doświadczeni turyści,

E – elita, ok. 7 km/15 PK – osoby biegające na orientację – tylko indywidualnie.

Zgłoszenia:

W sekretariacie przed zawodami

Świadczenia:

mapa, karta startowa i karta zadań ekologicznych na starcie, napój na mecie, losowane nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców

Inne: 

  • w bazie szatnie i umywalnie; uczestnik powinien mieć własny kompas (nie dotyczy osób startujących po raz pierwszy – tym coś pożyczymy)
  • prowadzony jest ranking sezonu w poszczególnych kategoriac
  • zawody odbywają się bez względu na pogodę !!!
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.

Proglam ekologiczny dofinansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej