Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim oferuje cykle zajęć przyrodniczo-leśnych dla młodzieży. Spotkania w lesie pozwolą uzupełnić wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości.
Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Uczniowie samodzielnie prowadzą badania i analizują ich wyniki. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi i pomagają zainteresować młodzież skomplikowanym światem życia na Ziemi.

Propozycja tematów:

 • Walory Lasu Łagiewnickiego – poznanie najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo miejsc – cały rok
 • Ekosystem lądowy – badanie biotopów i biocenoz w wybranych punktach lasu – wiosna, lato, jesień
 • Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczenia wody na podstawie wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych – wiosna, lato, jesień
 • Zanieczyszczenia powietrza- skala porostowa jako przykład bioindykacji w ocenie stanu środowiska – cały rok
 • Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce  –  marsz na orientację z mapą i busolą – cały rok
 • Badanie poziomów i morfologii gleby w wybranych zbiorowiskach leśnych – wiosna, lato, jesień
 • Zbiorowiska leśne charakterystyczne dla obszaru Lasu Łagiewnickiego – wiosna, lato, jesień
 • Szukanie śladów i tropów zwierząt  –  cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy późnojesiennych,  zimowych i            przedwiośnia
 • Bezkręgowce  w różnych zbiorowiskach leśnych
 • Identyfikacja roślin zielnych na podstawie cech morfologicznych
 • Badanie ekosystemu pniaka – wiosna, łagodna zima, jesień
 • Ochrona przyrody w Polsce i jej formy na obszarze Lasu Łagiewnickiego – cały rok
 • Woda na Ziemi – zasoby, wykorzystanie, ochrona – zajęcia warsztatowe w sali
 • Gospodarowanie odpadami – zbiórka, recykling, utylizacja - zajęcia warsztatowe w sali

Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 5 zł (wycieczka rowerowa 8 zł). Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2  zł. Jeśli jedna klasa weźmie udział w cyklu czterech zajęć na zakończenie oferujemy ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w aktywnej edukacji przyrodniczej

Pamiętajmy o zimie! Zimą las żyje nieznanym rytmem.

Prosimy o telefoniczną rezerwację terminów zajęć