Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim oferuje cykle zajęć przyrodniczo-leśnych dla dzieci. Spotkania w lesie uzupełnią wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalą dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z elementami gier i zabaw o tematyce ekologicznej.

Proppozycje tematów

Cykl zajęć pt.: „Pan Rok i jego cztery córki”

omówienie najważniejszych cech charakterystycznych

 dla czterech pór roku w Lesie Łagiewnickim

Cykl zajęć: „Warstwy lasu”

Kl. I - rośliny zielne, krzewy, drzewa
Kl. II - świat zwierząt
Kl. III - powiązania między światem roślinnym i zwierzęcym – łańcuchy pokarmowe

  Inne tematy zajęć:

  • Wędrówki nasion” – jesień
  • „Kto to zapyla, czyli jak powstaje owoc? - lato
  • Jaki to kwiat? – chroniony, jadalny, leczniczy…? – wiosna
  • Szukanie śladów, tropów zwierząt – cały rok
  • Życie społeczne owadów na przykładzie mrówek – wiosna (klasa II i III)
  • Nazywamy drzewa i krzewy – identyfikacja gatunków
  • „Ściółkowe życie” – mieszkańcy dna lasu – bezśnieżne pory roku (klasa III)

Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 5 zł. Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2 zł. Jeśli jedna grupa weźmie udział w cyklu spotkań „Pan Rok i jego cztery córki” na zakończenie ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.


Serdecznie zapraszamy do udziału w aktywnej edukacji przyrodniczej

Pamiętajmy o zimie! Zimą las żyje nieznanym rytmem.

Prosimy o telefoniczną rezerwację terminów zajęć