Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim oferuje cykle zajęć przyrodniczo-leśnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Spotkania w lesie uzupełniają wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalką dotychczas zdobyte wiadomości. Uczestnicy otrzymują karty pracy, materiały i sprzęt do badań. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi i pozwalają pełniej wprowadzić dzieci w skomplikowany świat życia na Ziemi.

Propozycja tematów dla klas IV-VI

  • Identyfikacja gatunków drzew i krzewów na podstawie cech morfologicznych liścia - późna wiosna, lato, jesień
  • Identyfikacja gatunków roślin zielnych na podstawie budowy kwiatostanów – wiosna, lato
  • Szukanie śladów i tropów zwierząt – cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy późnojesiennych,
  • zimowych i przedwiośnia
  • „Co żyje w stawie?” – określenie stopnia zanieczyszczenia wody na podstawie identyfikacji organizmów w niej żyjących – późna wiosna, lato, wczesna jesień
  • Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce  –  marsz na orientację  z mapą i busolą – cały rok
  • Dlaczego chronimy przyrodę? – ochrona przyrody w Polsce i jej formy na obszarze Lasu Ła11giewnickiego – cały rok
  • „Ściółkowe życie” – rozpoznawanie organizmów dna lasu na podstawie cech budowy i miejsca      występowania  – bezśnieżne pory roku
  • Woda na Ziemi – zasoby, wykorzystanie, ochrona – zajęcia warsztatowe w sali
  • Gospodarowanie odpadami – zbiórka, recykling, utylizacja – zajęcia warsztatowe w sali

Koszt zajęć dla jednego uczestnika wynosi 5 zł (wycieczka rowerowa 8 zł). Na terenie ośrodka można zorganizować po zajęciach ognisko za dodatkową opłatą 2  zł. Jeśli jedna klasa weźmie udział w cyklu czterech zajęć na zakończenie oferujemy ognisko gratis. Organizator zapewnia herbatę, pozostałe produkty żywnościowe należy wziąć ze sobą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w aktywnej edukacji przyrodniczej

Pamiętajmy o zimie! Zimą las żyje nieznanym rytmem.

Prosimy o telefoniczną rezerwację terminów zajęć