ZIELNIK LEŚNEJ PANNYSWIAT AMELII

KTO TO ZAPYLAFORMY OCHRONY PRZYRODYSCIEŻKI ROWEROWECZTERY PORY ROKU

Położenie Polski w umiarkowanych szerokościach geograficznych daje nam możliwość obserwacji fenomenu cyklicznych zmian w przyrodzie – pór roku. Daty ich rozpoczęcia i zakończenia wyznaczają zjawiska astronomiczne.

czytaj więcej

3x E - EKONOMIA, EKOLOGIA, ETYKA

EKONOMIA
Konkurencja, współpraca, podporządkowa-nie, dominacja, strategie gospodarowania zasobami, innowacje, lokaty kapitałów to zachowania doskonale nam znane w gospodarce rynkowej. Tworzą system, z którym nierozerwalnie 

czytaj więcej

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Nie ma na Ziemi organizmów wywiera-jących większe wrażenie, niż drzewa. Nadają charakter krajobrazowi często na wielkich obszarach. Podobnie jak zioła i krzewy, nawet najwyższe drzewa zaczynają swój żywot jako drobne siewki, mające tylko niewielką szansę przeżycia. 

czytaj więcej

EKOSYSTEM LĄDOWY

Ekosystem jest przykładem „systemu ekono-micznego" stworzonego przez przyrodę, gdzie istnieją doskonałe strategie gospodarowania zasobami, innowacji, lokaty kapitałów.

• Konkurencja, • współpraca, • podporządkowanie, • dominacja, to wzorce 

czytaj więcej

GLEBA

Zewnętrzna cześć skorupy ziemskie] jest nieustannie poddawana procesom geo-morfologicznym prowadzącym do zrównania powierzchni Ziemi. W wyniku działania słońca, czynników atmosfery, hydrosfery i organizmów żywych, lite skały 

czytaj więcej

WYZNACZANIE KIERUNKÓW 

W TERENIE

Prawie każdemu z nas zdarzyło się wędrować w nieznane i stracić orientację w terenie, z opresji często ratował nas ktoś życzliwy, lepiej znający okolicy. Podstawowa znajomość topografii terenu 

czytaj więcej

HISTORIA ZIARENKA

Nie każde ziarenko ma imię, ale ja jestem wyjątkiem. Nazywam się Kleofas, jestem żołędziem i mieszkam od niedawna w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Dopiero kilka tygodni temu przyszedłem na świat, a zobaczyłem już tyle rożnych,  niezwykłych rzeczy. Zauważyłem też, że mam  

czytaj więcej

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Mieszanina gazów 78% azotu, 20,95% tlenu, 0,93% argonu, 0,02-0,04% dwutlenku węgla oraz w znacznie mniejszych ilościach: helu, neonu,kryptonu, xenonu, metanu, wodoru, ozonu, amoniaku, jodu i radonu to składniki

 

czytaj więcej

ŻYCIE STAWU

Stawy naturalne są najbogatszymi w gatunki fauny i flory wodami środkowej Europy. Staw - to zbiornik wody słodkiej o stosunkowo dużej strefie przybrzeżnej – liforal  a małych lub w ogóle nie wykształconych strefach otwartej wody – pelagial i głębinowej - profundal. Głębokość 

czytaj więcej

TROPIMY  CZY ŚLEDZIMY

Zwierzęta to cudzożywne organizmy wielokomórkowe, w większości posiadające zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu. Zwykle rozmnażają się płciowo, choć znane są wśród nich również obojnactwo i rozmnażanie bezpłciowe, a także dzieworództwo -

czytaj więcej

WARSTWOWA BUDOWA LASU

Las to zbiór roślin, w którym najważniejszą rolę pełnią drzewa. Drzewa decydują o warunkach życia dla pozostałych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zacieniają dno lasu,: zmniejszają parowanie i zwiększają wilgotność powietrza. W lesie występują mniejsze różnice temperatur miedzy dniem a nocą 

czytaj więcej

ZWIASTUNY WIOSNY

O każdej porze roku inaczej układa się życie zwierząt i roślin w lesie, w polu, na łące i nad wodami. Inaczej wiosna czy zima wygląda w górach, a inaczej nad morzem, na rozległych równinach Mazowsza lub na Pojezierzu. Przyroda bowiem ma własny rytm, zależny od pory 

czytaj więcej